• เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
  • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.