• ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงานใน SAP Module HR
  • มีทักษะความสามารถด้าน Special Application

4 hours ago

 

Applied
  • Bachelor Degree in Human Resources Management
  • 1year Employee Relation and Internal Communication
  • Good command in English Communication

19-Jan-17

 

Applied
  • Thai nationality, aged between 34-45 years old.
  • At least 7 years’ experience in an HR
  • Bachelor’s degree or higher in Human Resources

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.