• รายงานต่อ M.D.
  • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
  • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

19 hours ago

 

Applied
  • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
  • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

23-Jun-17

 

Applied
  • multi national and fast-paced organization
  • cross cultural and international setting
  • development opportunities with family atmosphere

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.