• เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีความรู้ ด้านกฎหมายแรงงานและใบอนุญาตทำงาน

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ในสายงานด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.