• สัญชาติไทย ป.ตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปสก. 10 ปีขึ้นในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, KPI

18 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Experience in Human Resources field.
 • Strong in Operation Training, Recruitment, ER
 • Proven record of HR leadership in a manufacturing.

18 hours ago

 

Applied
 • 15 yrs of HR exp. in big manufacturing firm
 • Strong leadership and management skill
 • Good command in English

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาอื่นๆ
 • วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในบริษัทฯ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และ ทุ่มเท/ตั้งใจในการทำงาน

25-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

25-May-17

 

Applied
 • function of Training
 • Organize training course
 • Pharmaceutical company

24-May-17

 

Applied
 • Male and age over 40 years old with degree
 • More than 5 years’ experience in managerial level
 • Leadership and human relations skills.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources Management.
 • Minimum of 5 years’ experience in HR role.
 • Knowledge of local employment/labor laws.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.