• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา
 • การจัดทำสื่อ และสื่อสารภายในองค์กร
 • งานสรรหาบุคลากร ดำเนินการวางแผนสรรหากำลังพล

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree or more advanced degree
 • Minimum 5 years’ experience in team
 • Provide staff with a single channel

24-Mar-17

 

Applied
 • 4 years of work experience in HR Management
 • Degree in Human Resources Management
 • Thai Native speaker

22-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

20-Mar-17

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.