• บริหารงานบุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • Luxury Business
 • Great Career Path
 • Great Oppotunity to grow

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา
 • การจัดทำสื่อ และสื่อสารภายในองค์กร
 • งานสรรหาบุคลากร ดำเนินการวางแผนสรรหากำลังพล

25-Jul-17

 

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.