• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

19-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสรรหา

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
 • ประสบการณ์ด้าน HRM ไม่น้อยกว่า 3 ปี

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สนองตอบนโยบายการฝึกอบรม พัฒนา
 • รู้กฏหมายแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

16-Feb-17

 

Applied
 • Disciplinary system
 • employee relation functions
 • employee motivation, recognition program

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.