• งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
  • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
  • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

24-Apr-17

 

Applied
  • ทำงานด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สนองตอบนโยบายการฝึกอบรม พัฒนา
  • รู้กฏหมายแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.