• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง HR Manager
 • มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
 • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานต่างชาติ

11 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ HR experience in manufacturing
 • 5 years’ management, leadership experience
 • Strong knowledge in HR operations

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง

26-Apr-17

 

Applied
 • Play key role in Human Resources Business Partner
 • Manage and control HR Processes and Procedures
 • Lead and monitor HR related activities

25-Apr-17

 

Applied
 • Play a key role as HR Business Partner with teams
 • Implementing personnel and organization policies
 • Advice and drive strategic HR plan & put in action

25-Apr-17

 

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนพัฒนาบุคลากร
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.