• เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

19 hours ago

 

Applied
 • HR, HR&Admin, Labour law
 • Employee relation, Union
 • Payroll system, able to relocate

19 hours ago

 

Applied
 • Work with a national brand leader in FMCG
 • Company is renowned for its work culture and CSR
 • Enhance employee prospects and training

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 40-45 years old
 • Good command of English
 • 10-15 years working experience

22-Mar-17

 

Applied
 • to work in Warm Company and flexible atmosphere
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

22-Mar-17

 

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Actively search,design and implement methods
 • Analyza business information for L&D strategy
 • Plan, manage and handle an internship program

21-Mar-17

 

Applied
 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส.- ปริญญาตรี

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง

18-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.