• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารค่าจ้าง
 • มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years exp. Plant HR
 • Good command of English
 • Leadership skill

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • Employee Relations Supervisor
 • Human Resources Supervisor
 • ER Supervisor

22-Jun-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • >10 years of organization/Plant Administration
 • Infrastructure-Utility-Facility Management
 • Good Command in English

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.