• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารค่าจ้าง
  • มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.