• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, mid-senior position
  • ปริญญาตรี, ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • เงินเดือนและสวัสดิการดี มีโอกาสก้าวหน้า

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.