• สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
  • ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์
  • วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.