• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ -งานด้านบริหารโรงพยาบาล อย่างน้อย1ปี

7 hours ago

 

Applied
  • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.