• ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

25-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย,หญิง
  • อายุ30 ปี ขึ้นไป
  • ระดับการศึกษาริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.