• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง HR Manager
  • มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
  • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานต่างชาติ

19 hours ago

 

Applied
  • Human Resources Management, Law, Political
  • >7 years of experiences in HR
  • TOEIC score must be at least 600

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
  • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.