• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Work with a national brand leader in FMCG
 • Company is renowned for its work culture and CSR
 • Enhance employee prospects and training

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.