• งานด้านวางแผนพัฒนาและอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม
 • ประสบการทำงานระดับผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

28-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท
 • ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิกหน้าตาดี

27-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 year of full -function HR with Union exp
 • Excellent English Communication
 • Multinational company with great benefit

26-Apr-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

26-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor or higher degree in Human Resource
 • Good knowledge in employee relation act
 • Good command of English.

24-Apr-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • Process all payroll with manufacturing environment
 • Good command of English
 • Can work in Navanakorn Estate

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.