• วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนกทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • recruitment & HR process
  • Improve environment
  • result &detail-oriented

11-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.