• กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
  • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Assistant admin manager
  • Assistant manager
  • Admin manager

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.