• ดูแลความเรียบร้อย งานดูแลพนักงานในบริษัท
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

1 hour ago

 

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Handle all aspects of HR services
 • Able to work in Chonburi (Amata Nakorn I.E.)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Employee Relation for 8 years
 • Responsible for internal company's activities
 • Manage and facilities for warning letters

2 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการต่างๆ

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 7 years HR generalist experience
 • Monitoring and overseeing payroll processes, HRIS

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Play a key role as HR Business Partner with teams
 • Implementing personnel and organization policies
 • Advice and drive strategic HR plan & put in action

2 hours ago

 

Applied
 • Develop and execute the marketing master plan
 • HR Policies and Practices
 • Learning & Development

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร ประสานงานแต่ละฝ่าย
 • ความรู้ด้าน Work permit และต่อวีซ่า
 • มีความรู้ด้านการจัดทำประกันสังคม

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in HR, Industrial Psychology and related
 • 3-5 years experience in HRM field.
 • TOEIC score of 550 is required.

26-Feb-17

 

Applied
 • Degree in HRM, HRD, Industrial Psychology.
 • At least 0-3 years experience in any HR field.
 • TOEIC score of 550 is required.

26-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

26-Feb-17

 

Applied
 • To proceed recruitment to get the right person
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD,
 • 4 years in human resources function, payroll proce

24-Feb-17

 

Applied
 • Managing of employee welfare in relation
 • Managing for stationery & company uniform
 • Determining and recommending employee relations

24-Feb-17

 

Applied
 • Chonburi, Pattaya, Rayong
 • TOEIC Score of 700
 • 3-5 years of experience in HRM

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร
 • จัดระบบ และ KPI

24-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • HR Officer
 • Good command in English
 • Bachelor degree in hr field or related

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Have an experience in training/HRD at least 3 year
 • Develop Learning & Development Tools and road map.
 • Good communicate in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานสรรหาว่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ visa และ work permit

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

23-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources
 • 3-5 years’ experience in employee engagement
 • Creative thinking, strong communications skill

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Plant HR related tasks including HRM & HRD
 • HR Management
 • HR Business Partner

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strategics HRD , Dynamics with active.
 • Experiences in working for HRD function 5-10 yrs.
 • Smart English with computerized skill.

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เช็คตารางเวลาขาด ลา มา สาย ของพนักงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in HR field.
 • Good leadership and human relation approach.
 • Good command of English.

23-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ขับรถยนต์ได้
 • ทำเงินเดือน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 25 ปี
 • จัดทำเอกสารการฝึกอบรมของพนักงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management

22-Feb-17

 

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ทางด้าน KPls,ISOและ5ส

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources
 • 3-7 yrs experience in an employee’s relations
 • 3-7 year experience in Human Resources Development

22-Feb-17

THB25k - 55k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in any Business Admin, HR
 • 1-3 years of relevant working experiences
 • experiences with employee relations, recruitment

22-Feb-17

 

Applied
 • สามารถวางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ได้
 • สามารถจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/ ทรัพยากรมนุษย์

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ดูแล รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • Basic Salary THB 40000 - 50000
 • Working Location: Rayong,
 • Manufacturing - Automotive, Electronic part

22-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Business,
 • Experiences 8-10 years of C&B and benefit
 • Fluent in English

22-Feb-17

 

Applied
 • Law Employment Relations
 • electronic
 • Human resource

22-Feb-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree holder preferably in HR Management
 • At least 10+ years experience preferred

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.