• มีความรู้ด้านงานสรรหาว่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ visa และ work permit

1 hour ago

 

Applied
 • 8 years of experiences
 • Degree in Human Resource Management
 • Knowledge of HR Development tools i.e. competency

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เช็คตารางเวลาขาด ลา มา สาย ของพนักงาน

17 hours ago

 

Applied
 • Human Resource
 • Administration
 • Law

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Focus on HRD / Strategics tools for 700 staffs.
 • Able to work for all SAT , Bangna-Trad km. 40
 • Work smart with creativity characters.

21-Jan-17

 

Applied
 • 10 Years Experience in HRM
 • HR Full Loop
 • Logistic 1 position / Food 1 Position

20-Jan-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • At least 5 years’ experience in human resource
 • Expertise in payroll management is a must.
 • Advanced skills in MS Excel are highly desirable.

20-Jan-17

 

Applied
 • Coordinate and closely work with customer
 • Coach team leader to exactly define
 • Help team leader to follow Shop Floor

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง จัดทำประวัติ
 • ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผน

19-Jan-17

 

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Union
 • HR Full Loop
 • Automotive in Chonburi

19-Jan-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in HR, Industrial Psychology and related
 • 3-5 years experience in HRM field.
 • TOEIC score of 550 is required.

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in HRM, HRD, Industrial Psychology.
 • At least 0-3 years experience in any HR field.
 • TOEIC score of 550 is required.

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

18-Jan-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years experiences with Visa and Work Permit
 • Bachelor’s Degree in any Business Admin, HR
 • Fluent in the English language

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อายุ 33-45 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRM และ HRD

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in HRM, HRD
 • Over all HR management
 • at least 5 years experience in managerial role

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี (สาขาบริหารงานบุคคล)

17-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.