• จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • บริหารระบบพัฒนาบุคลากรด้วย ICDP
 • ประสานงาน TPM Project ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 28-30 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 3-5 yrs’ exp in Employee Relation

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good chance to work in stable company & system
 • Several years experience in HRM functions
 • Know management skill and good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 35 – 45 years old.
 • Minimum of 10 years relevant experience
 • At least 4 years at management level.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานบุคคล และวางกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
 • ควบคุม ดูแลงาน HRM
 • ระสาน ดูแลงาน HRD

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources, Law
 • Experiences in Employee Relations
 • Good knowledge in Labor Law

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.