• งานธุรการ ด้านฝ่ายบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา

1 hour ago

 

Applied
 • Responsible for employee relation activities.
 • Knowledge in Thai labor law.
 • Good English communication and computer literacy.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in human resources
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Aged 40-45 years old

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Formulating and Implementing talent management
 • Organization Development
 • Job Design and Development

21-Mar-17

 

Applied
 • Proven track record in an HR management role
 • Handling labour union issues and employee relation
 • Direct experience of dealing with a labour union

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

20-Mar-17

 

Applied
 • Degree HRM, HRD, HROD
 • 5years in Human Resources and minimum 2 year
 • Experience in HR Program (Tiger Soft) will be plus

20-Mar-17

 

Applied
 • Male, age 25-32 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 2-5 yrs’ exp in Employee Relation, Activity

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

20-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.