• มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 28-30 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 3-5 yrs’ exp in Employee Relation

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong customer-focused and service-minded.
 • Master's Degree in Social Science, HR.
 • Multi-tasking and able to work under pressure.

07-Dec-16

 

Applied
 • Male or female, aged 35 – 45 years old.
 • Minimum of 10 years relevant experience
 • At least 4 years at management level.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Demonstrated thought leadership in sustainability
 • Create and implement a comprehensive communication
 • Lead the interface with any and all government

06-Dec-16

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง,งานฝึกอบรม,ทำเงินเดือน
 • จบปริญญาตรี-ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 3 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Human Resource
 • 1-8 year’s working experience in Human resources
 • Good English communication

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
 • จัดทำรายงานสาเหตุการลาออกของพนักงาน
 • เยี่ยมเยือนพนักงาน (ภายในและนอกองค์กร)

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.