• สัญชาติไทย ป.ตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปสก. 10 ปีขึ้นในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, KPI

1 hour ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Meal Allow, Cola, PVD Fund, OT
 • Long History Automotive Polymer Parts Manufacturer
 • At least 3 year exp. in GA/ Admin

27-May-17

 

Applied
 • 15 yrs of HR exp. in big manufacturing firm
 • Strong leadership and management skill
 • Good command in English

26-May-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor Degree in Human Resources
 • At least 5 years experience in employee relations
 • Labor law

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาอื่นๆ
 • วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในบริษัทฯ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และ ทุ่มเท/ตั้งใจในการทำงาน

25-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

25-May-17

 

Applied
 • function of Training
 • Organize training course
 • Pharmaceutical company

24-May-17

 

Applied
 • Male and age over 40 years old with degree
 • More than 5 years’ experience in managerial level
 • Leadership and human relations skills.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Partner
 • Analyze business’s needs
 • Key HR processes

24-May-17

 

Applied
 • internal communication
 • HROD operations,ER ,employee relations
 • Human Resource

23-May-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Cola, OT Pay, Meal Sup
 • Big Group Automotive Parts Manufacturing
 • At least 3 years in Admin in Manufacturing

23-May-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Cola, OT Pay, Meal Sup
 • Big Market share Automotive Parts Manufacturing
 • At least 3 years in HR/Admin in Manufacturing

23-May-17

 

Applied
 • Minimum of 8 years in overall of HR functions
 • Overseeing recruitment, general affairs, training
 • Good command of written and spoken English.

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.