• เพศชาย/หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

6 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 24-28 years old
 • Bachelor's degree in Administration, HR
 • 2-5 years Experience in HR function, Payroll & GA

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Administrative tasks
 • Internal communications
 • Company events

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in HR, OD, Psychology
 • Experience in Training and Development
 • Good Command in English.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • HR Management operation
 • HR Factory
 • Labor unionized

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in HRM functions
 • Bachelor degree or Master degree in HR, OD
 • Good command in English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years exp in HR & Admin
 • Exp in Labour Relation and Workforce
 • Good Command of English

06-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.