• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง ประสบการณ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design,develop & implement training
 • 10yrs experience in training(banking&finance)
 • Good knowledge in training tools and processes

14 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Jul-17

 

Applied
 • Years of experience in HR professional role
 • Recruitment, Employer Branding, Employee Relations
 • Strong interpersonal and communication skill

21-Jul-17

 

Applied
 • 2 years of experience in HR
 • Degree in related fields (Human Resources)
 • Female, aged 24 - 27 years old

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible for the whole payroll process
 • Any others HR tasks given by HRI and Country Head
 • HR knowledge i.e payroll and admin tasks

21-Jul-17

 

Applied
 • 1-3 years of experience in HR functions
 • Good command of English both Written and Spoken
 • Hard-working and Result oriented

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience
 • Good knowledge of Labor Law
 • Good command in Chinese and English skill.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years of experience in related HR areas
 • Positive thinking with “Can Do” attitude
 • Good command of English

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแท

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai National, 28-40 years old
 • 3-5 years working experience in GA or HR
 • Good command of English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing HRM and HRD functions
 • 3 years of experience in a recruitment
 • Knowledge of employment legislation and regulation

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานทางด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3-5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Working experience in HR Business partner
 • Possesses good attitude
 • proficient in computer literacy.

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • HR Generalist
 • Work with Regional HR in Singapore
 • Strong command of English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Share Services, HRIS, Compensation & Benefits
 • Analyze, evaluate Com&Ben strategy, prepare budget
 • 5Y in HRIS, Com&Ben, Good English

21-Jul-17

 

Applied
 • Oversee the HR & administration functions.
 • Experience in B-Plus Payroll and HR Management.
 • Strong knowledge in employment laws.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resource
 • Highly contribution and energetic person.
 • Good command in English.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Science or other related
 • At least 4 years’ experience in HR
 • Good communication skills

21-Jul-17

 

Applied
 • ความเข้าใจในกฏระเบียบและกฏหมายเกี่ยวกับแรงงาน
 • มีประสพการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย7 ปี
 • ปริญญาโทในด้านนิติศาสตร์ / กฏหมายแรงงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • 1-3 years’ experience of HR functions or training
 • Male or Female; age 23 - 30 years old
 • Fluent in English

21-Jul-17

 

Applied
 • Provide and implement strategies and policies
 • Monitor general HR functions, recruitment
 • Provide suggestions to develop internal processes

21-Jul-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • 7 years’ experience working in an HR, coordinator
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Aged 30-38 years old

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality Bachelor degree
 • Good command of English both written and spoken
 • At least 3 year of recruitment / manpower

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ เที่ยงตรง มีหลักการ
 • มีทัศนคติในเชิงบวก

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of HR generalist experience
 • Hands on experience in payroll and recruitment
 • Proficiency in both written and spoken English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Law, HR
 • 5 years of experience in HRM
 • Strong knowledge in labor law

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 25-30 yrs. old, TOEIC >=550
 • 2 Yrs. of professional experience in OD&Engagement
 • Excellent customer service skills.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 25-30 yrs. old, TOEIC >=550
 • 4 Yrs. of professional experience in Recruitment
 • Excellent customer service skills

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Assistant HR Manager, HRD, HROD, HRM
 • IT/E-commerce/Online/Retail/Modern Trade
 • Leadership with good english speaking

21-Jul-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • ประสบการณ์ทำงงานด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Recruitment (end to end process)
 • Having knowledge of visa & work permit
 • Good communication in both Thai & English

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in lawyer/Engineer.
 • At least 3 years experience.
 • Be fluent in both Thai and English.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • Admin Coordinator - Human Resources
 • Provide administration support to HR team
 • Communicate well in English (written & verbally)

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35-40 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • Having at least 7 years of experience in an HRM

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • BA–MA in HR or other related field
 • Hands-on exp. in managing relationships
 • Good English proficiency

20-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, 25 - 32 years old.
 • Bachelor's degree or higher in HRM
 • 2-8 years’ experience in HR & Administration

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไปด้านงานทรัพยากรบุคคล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.