• เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • to be part of leading Japanese textile company
 • to utilize your sales skill in a stability company
 • Attractive remuneration package

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 yrs exp in HRD for Manufacturing industry
 • Excellent Command of English
 • Male/ Female, Age is between 35-42 years old

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all activities such as Friday club
 • Responsible for benefit & welfare programs
 • Bachelor Degree in Human Resource Management

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

18-Jul-17

 

Applied
 • งานบุคคล-สรรหา
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือน ,การทำเอกสารต่างด้าว

17-Jul-17

 

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

16-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • CSR activity
 • Happy Workplace program
 • Employee relation

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • คิดเงินเดือนพนักงาน

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.