• Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดอบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมประจำปี
 • จัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์

23-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลการทำบัญชี ภพ.3, ภพ.30 และภาษีอื่นๆ
 • เพศหญิง ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • คิดเงินเดือน

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.