• มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

12 hours ago

 

Applied
 • จัดอบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมประจำปี
 • จัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์

12 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านงาน HRM ,HRD และงานแผนกธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO และระบบการพัฒนาองค์กร
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

12 hours ago

 

Applied
 • Employee Relations, labor law, welfare committee
 • employee engagement, employee retention, ER
 • Human Resources Management, Employee Satisfaction

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for all HR & ER
 • Build up good relationship employee
 • Recruitment and trainning

15-Feb-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related
 • 5 years experience in this field
 • Mature, independent, outgoing personality

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HR experience in manufacturing industry
 • Work experience with matrix structure
 • Knowledge of Thai labor law. Work in Nonthaburi

14-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Administrative for Human Resources Department
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Thai National Only

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong strategic HRM or HRD all function
 • Knowledge modern human resources management
 • HR Policy

14-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in Human Resource Management
 • 3 years’ experience in ER Role and manufacturing
 • Strong leadership skill, negotiable skill

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.