• สัญชาติไทย ป.ตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปสก. 10 ปีขึ้นในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, KPI

22-May-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ วางแผนบริหารกิจกรรมบริษัท
 • สามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่นิคมเกตุเวย์ซิตี้
 • งานด้านวางแผนพัฒนาและอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม

19-May-17

 

Applied
 • Good command in English
 • At least 5 years experiences
 • Bachelor degree in BA. Major in Human Resources

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาอื่นๆ
 • วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในบริษัทฯ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และ ทุ่มเท/ตั้งใจในการทำงาน

18-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

18-May-17

 

Applied
 • Male and age over 40 years old with degree
 • More than 5 years’ experience in managerial level
 • Leadership and human relations skills.

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.