• จัดทำรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
 • จัดทำรายงานสาเหตุการลาออกของพนักงาน
 • เยี่ยมเยือนพนักงาน (ภายในและนอกองค์กร)

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 3-5 years’ experience in HR generalist
 • Thai Nationality, Age not over 30 years old

12-Jan-17

 

Applied
 • 10 years’ experience in Human Resources Management
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor’s Degree in Human Resources or related fi

12-Jan-17

THB30k - 70k /month

Applied
 • Male, age 25-32 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 2-5 yrs’ exp in Employee Relation, Activity

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nation Age not over 30 years
 • Experiences in Administration job 1-2 years
 • Knowledge of office management systems

11-Jan-17

 

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

10-Jan-17

 

Applied
 • Female, age between 35 years old up
 • 7-10 years experience in HR function
 • Have knowledge in Recruitment, Training, ISO

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.