• จบปริญญาตรี วิศวไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

23-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช. - ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน

20-Jul-17

 

Applied
  • Electrical or Mechanical Engineering
  • Wind turbine failure handling
  • Give the feedback in the technical

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.