• ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุง
 • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

21-Apr-17

 

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

05-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.