• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุง
  • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

24-Feb-17

 

Applied
  • ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.