• ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
  • ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ดี

17 hours ago

 

Applied
  • สามารถดูแลซ่อมแซม ไฟฟ้า แอร์ ประปา
  • เพศชาย
  • ขยันอดทน สู้งาน

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.