• ปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
  • มีทักษะเชิงช่าง สามารถวิเคราะห์
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.