• จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง
  • ศึกษาแบบไฟฟ้า วางแผนการทำงาน
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.