• ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักร
  • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

13 hours ago

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

13 hours ago

 

Applied
  • Experienced in electrical maintenance
  • Managing and solving of system breakdowns IE
  • Have Driving License and own car.

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.