• ควบคุมการผลิตกาว Resin (Reactor)
 • ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบ Instrument, PIMS
 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า Instrument

09-Dec-16

 

Applied
 • Pricing the proposed solutions
 • Install and commission the equipment
 • Complete the acceptance protocol of the equipment

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ,อดทน

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Machine/Mechanic (Mechanical)
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Moderate physical effort of standing

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in Machine/Mechanic (Mechanical)
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Moderate physical effort of standing

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years field working experience in maintenance
 • Higher Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • Coordinate and work with offshore supervisor

07-Dec-16

 

Applied
 • Technical Diploma in Machine/Mechanic
 • 5 years’ experiences in Inspection field
 • 5 years field working experience in maintenance

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform Offshore equipment inspection
 • Good knowledge of Crane O&M
 • Experience work in according to THAI LAW

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คิดคำนวณ งานวิศวกรได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.