• อายุระหว่าง 28 – 45 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมโรงงาน
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • สามารถวางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance Engineer Electrical Mechanical Process
 • Senior Level Assistant Manager 10 years
 • Manufacturing Industry

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for installation of robotic
 • Developing and documenting SCADA, HMI and PLC
 • Configuring desktop and OPC server hardware

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical
 • At least 5 years experience in Utility & Ammonia
 • 4.Support & maintain Refrigeration and utility

24-May-17

 

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
 • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล อิเล็คทรอนิกส์
 • ควบคุมเครื่อง CNC ขึ้นรูปชิ้นงาน

23-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Mechatronics
 • 3 years ‘experience working with or around elect
 • Have training and certification from Siemens

22-May-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

22-May-17

 

Applied
 • Excellent understanding of Preventive Maintenance
 • Knowledge in the following fields with at least 3
 • Support engineering team and provide solution

22-May-17

 

Applied
 • 10 years of plant manufacturing and process expert
 • Good Communication in English
 • Proven problem solving skills.

20-May-17

 

Applied
 • 10 years of working in project management.
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

20-May-17

 

Applied
 • 10 years of working in maintenance and engineering
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

20-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.