• ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
 • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

43 mins ago

 

Applied
 • Install and completion machine in site project
 • Maintain and repair machine in factory
 • Can be locate at Ratchaburi

26-May-17

 

Applied
 • Min. 5 yrs exp. in Electrical / Instrument and DCS
 • Experience in Co-generation, Power Plant
 • Thai, Male , age not over 35 years old

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.