• วุฒิการศึกปริญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิกส์
  • ออกแบบ งานเครื่องกล โดยใช้ โปรแกรมประเภท 3D
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

5 hours ago

 

Applied
  • 8+ years experience Sales and Business Development
  • 5 years’ experience of leading a team
  • Experience of handling retails Industry

5 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

9 hours ago

 

Applied
  • Knowledge in RF and Microwave is a must
  • Experienced in Electronics Manufacturing industry
  • Develop business plan & marketing programs

14 hours ago

 

Applied
  • Male, age 32 - 40 years old
  • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
  • At least 5 years’ work experience in field

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

  • Bachelor degree in Electronic Engineering
  • Age 35 -45 years Fluent in English, Japanese
  • 10 years in Electronic manufacturing

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
  • Age not over than 35 years old
  • experience in after sales service job

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • 2 years of experience in technical serrvice job
  • Working experience in a technical service
  • People management skill and Communication skill

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Degree in Engineering
  • Able to travel upcountry and overseas.
  • Finding and securing new businesses

19 hours ago

 

Applied
  • Test design, Implementation, and execution
  • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
  • Basic microcontroller knowledge

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • PLC PROGRAM
  • AUTO CAD
  • มีความรับผิดชอบสูง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Age not over 30 years old
  • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
  • Good English Communication;New Graduate is welcome

19 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
  • Bachelor or Master Degree Telecommunication
  • More than 5 years experience
  • Having good knowledge in data communication

19 hours ago

 

Applied
  • 2-3 years experience in technical sales
  • Ideally, experience and knowledge in servicing
  • Experience in dealing with customers

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปวส. ช่างไฟฟ้า
  • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย ประสบการณ์ 8-10 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • มีความรับผิดชอบต่องาน

19 hours ago

 

Applied
  • 7 years’ work experience in selling products
  • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Electrical
  • Ability to travel domestically frequently

19 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Engineer
  • Must be familiar with instruction manual reading
  • Should have two to four year’s experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 21-25 ปี ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Advance Design System

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Mega Project in Thailand
  • Rail industry
  • Good Command of English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
  • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
  • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Supervise the construction according to plan
  • Monitor and report the progress of construction
  • Monitor and track the performance of the Inspector

23-Jan-17

 

Applied
  • Bachelor Degree
  • More than 3 years experience
  • Have technical skill

23-Jan-17

 

Applied
  • Service engineer in semiconductor manufacturing
  • Monthly car alowance & mileage and 13 month bonus
  • Bachelor degree in Electronics Engineering

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Able to run equipment controlled PLC
  • Oversee and direct the installation of the entire
  • Modifying existing control systems

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Substation and technical and leadership , manager
  • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
  • knowledge and engineering and design

23-Jan-17

 

Applied
  • Excellent communication and presentation skills
  • Excellent technical knowledge
  • Good team working skills

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Minimum 2 years working experience
  • Manages the specific customer location
  • Experience in production or R&D

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Sensors
  • Electronics
  • up country

23-Jan-17

 

Applied
  • ควบคุมมาตรฐานและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโครงการ
  • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
  • ติดตามผลการแก้ไขงาน Defect พร้อมเก็บข้อมูล

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Substation and technical and leadership , manager
  • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
  • knowledge and engineering and design

20-Jan-17

 

Applied
  • Field Engineer
  • Electrical Engineer
  • Electronics Engineer

20-Jan-17

 

Applied
  • 3-5 year experience in project management
  • Bachelor or Master degree in Electrical Power
  • Have a driving license

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • High vocational or higher in Engineering
  • work experiance 1-5 years
  • good command of English

20-Jan-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Telecommunication
  • Strong experience in Autocad for M&E works
  • Support System Engineer for the drawing

20-Jan-17

 

Applied
  • Learn detailed design of material handling systems
  • Learn to work in an engineering team environment
  • Learn 3D modelling and plant design

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Supervise the implementation of the project
  • Supervision and inspection documents
  • Prepare report on the progress of various project

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Project Engineer, Electrical Engineer, Mechanical
  • Data Center, UPS, Fire Suppression System
  • Data center Monitoring System

20-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • Electrical design
  • Electrical design engineer
  • Electrical design manager

20-Jan-17

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Engineering, Electrical
  • Male Thai nationality, age 30-40 years old
  • 5 years experience in Project.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Sales and Technical Engineering operation
  • Automation control system, Low / Medium Voltage
  • Project management and solution consultancy

20-Jan-17

 

Applied
  • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
  • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
  • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

20-Jan-17

 

Applied
  • Male or female, aged over 30 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in mechanical
  • Business level fluency in English.

20-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
  • ติดตั้งและซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า มอเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านเรื่องปั๊มต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผู้รับเหมา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิงทุกช่วงอายุ
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการ์ณ 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.