• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ / อิเลคโทรนิคส์
 • มีความรู้ด้านการวางแผนระบบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • มีความสามารถในการบริหารและถ่ายทอดความรู้

12 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)

12 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)

12 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Thai National, male or female, Age not over 35
 • degree in Mechanical, Electrical, Electronic
 • 1-2 years’ experience in Sales & Marketing

12 hours ago

 

Applied
 • High School Diploma and Bachelor's Degree
 • Functional Literacy, read and write in English
 • Ability to demonstrate an acceptable degree of ski

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To receive reports of fault and failure.
 • To perform preliminary fault diagnosis.
 • To record reported faults into CMMS.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • sell Power Cable, Optic Fiber Cable
 • Experienced in sales of Power and Telecom Industry
 • Achieve the sales target and expand the business

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer, Control.
 • At least 1-2 year experience in Sales role.
 • Able to travel upcountry.

12 hours ago

 

Applied
 • Great growing opportunities
 • Dynamic Environment
 • Global company based in Ayutthaya

23-Jun-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.