• ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
  • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

26-Jun-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า
  • ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องจักรต่าง
  • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

26-Jun-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาอิเลคโทรนิค/สื่อสาร
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.