• ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
  • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

24-May-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า
  • ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องจักรต่าง
  • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.