• จบสาขาอิเลคทรอนิกซ์และไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย
 • อายุ 20-35 ปี

26-Jun-17

THB5k - 10k /month

Applied
 • Diploma or higher in Electrical, Instrumentation
 • Experience in electrical or instrumentation
 • Good command of written English and Thai

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกร
 • มีความรู้เรื่องระบบหม้อไอน้ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบทำความเย็น

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าช่างยนต์-เครื่องกล
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree Engineering, Project Management
 • 2-5 Years’ experience in the Electrical
 • Experience in Automation System

22-Jun-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical/Electrical
 • 2-5 years’ exp. in Process Engineer or Automation
 • Knowledge in HMI or Vision system

22-Jun-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.