• งานขายและงานการตลาดลูกค้ากลุ่ม ลูกค้าโครงการ
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านงานขาย

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช, ปวส, ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ Program AutoCAD และ 3D ได้ดี

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • to work in first rank company
 • to Handle many kind of industries
 • to work in the company which increase sales

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in Refrigerator, home appliance system
 • experience in technical service/project management
 • installation process, after service, maintenance

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • วิเคราะห์การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคาร7-10 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่อกล
 • มีทักษะทางด้านความคิด ด้านเทคนิควิศวกรรม
 • สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

24-Mar-17

 

Applied
 • International Company
 • 8 years experience of PSD design and deployment
 • Management skill

24-Mar-17

 

Applied
 • International Company
 • Knowledge in ERP, SAP, and MSexcel
 • Experience of 3-5 years in purchasing

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบอาคาร อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความรู้ทางด้านงานระบบเครื่องกล

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้ากำลัง และอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์ด้าน งานระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีความรู้ในงานด้านระบบไฟฟ้า

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Manage overall maintenance function
 • Good command of English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BA in Instrumentation, Electrical or relate.
 • 1-3 years after sales service
 • Strong diagnostic skills & good work discipline

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

24-Mar-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or equivalent
 • Strong leadership, organizing and analytical skill
 • Minimum 3 years’ working experience

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience selling packaging machines
 • Degree in Electrical Engineering, Mechanical
 • Able to work under pressure

24-Mar-17

 

Applied
 • Perform routine maintenance and servicing of lifts
 • 3 year experience in operating lift system
 • Have good interpersonal skills

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineer Project Management
 • Engineer Mechanicle
 • Property Management

24-Mar-17

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

24-Mar-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality
 • Average command of English
 • Candidate who can drive in sales for long distance

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Average command of English
 • Candidate who can drive in sales for long distance

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ามารถใช้โปรแกรม PLC , Auto Cad ได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

24-Mar-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Traffic Engineering and bandwidth management
 • Traffic Analysis
 • Routing control policy

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • to grow up with new business in global IT
 • Opportunity to enhance your technical skills
 • Convenient location

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance and repair work for electrical
 • 1 years in electrical maintenance, repair
 • Repairing machines or systems using specialty tool

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในศูนย์การค้า
 • มีประสบการณ์อาคารสำนักงานหรือโรงแรม

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขา ช่างกลโรงงาน,
 • สามารถทำ OT,ทำงานนอกสถานที่ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ขายอุปกรณ์ไฮดรอลิค
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว , มีใบขับขี่ยานพาหนะรถยนต์

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้ดำเนินการไปตามแผน
 • ควบคุมดูแลและติดตามงานซ่อมบำรุง,ติดตามงานOperation
 • ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ

24-Mar-17

 

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบปริมาณพื้นที่ วัสดุ สอบราคา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

24-Mar-17

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree of mechanical or electrical
 • Obtain at least 5 years in managerial experience
 • Possess customer services-minded.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical support operation Domestic / Overseas
 • Factory Automation, Machine vision and control
 • Technical advising, troubleshooting and training

23-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค
 • เพศชาย
 • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า

23-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง และุดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

23-Mar-17

 

Applied
 • ATE system application engineer
 • Support test system in semiconductor manufacturing
 • Bachelor degree in electronic, electrical engineer

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • บริหารองค์กร และอาคารศูนย์การค้าอย่างน้อย 15 ปี
 • วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนางาน

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Pre Sales and Post Sales support of the Company
 • Provide technical service and hands on support
 • Promote and coordinate with factory, R&D and sales

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for daily maintenance, showcase
 • Responsible for the daily operations network
 • Responsible for department server room environment

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experiences in Project
 • Degree in Engineering, Electrical Engineering

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to use your skill for support JP Staff
 • Opportunity to work under high standard

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering,30-35K
 • 5 years exp as electrical engineer@Engineering Co
 • Thai Nationality,Male,Female,27-35 years old

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.