• ขายอุปกรณ์ไฮดรอลิค
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว , มีใบขับขี่ยานพาหนะรถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, not over 28 years old
 • Bachelor or Master Degree in Computer Engineer
 • Fresh graduate or 1 year experience in related

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาชปวช.- ปริญญาตรี
 • ขียนแบบ ออกแบบ วางแผน ระบบงานไฟฟ้า

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, preferred age 25-35 years old
 • Diploma, Graduate Diploma, Bachelor Degree
 • Process own car & driving license

15 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

15 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Senior Electrical Engineer
 • Power plants
 • Consultancy

15 hours ago

 

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle all construction/engineering purchase order
 • 2-5 years in direct exp in construction sourcing
 • Bachelor of Engineering (Mechanical/ Electronic)

15 hours ago

 

Applied
 • Electrical engineer, design
 • Power system High Voltage
 • Leadership skill

15 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Bachelor’s degree in electronic
 • Strong knowledge of mechanical and electrical
 • Good time management & leader skill

15 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Bachelor’s degree in electronic
 • Strong knowledge of mechanical and electrical
 • Good time management & leader skill

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม , ไฟฟ้า
 • ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล
 • จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING

15 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม BMS,PLC มาบ้าง
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

15 hours ago

 

Applied
 • Work with one of the most highly reputed Japanese
 • Opportunity to involved in important projects
 • Experience and know-how for your future career

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

15 hours ago

 

Applied
 • Be responsible for field technical support
 • Be responsible for secondary level technical
 • Provide the training to customers & front engineer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading electronics company
 • Strong in System Analysis and Design
 • Open for permanent or contract base

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Security system technical support
 • Application training and solving technical issue
 • Supporting sales & marketing operation

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 27-45 years old
 • Bachelor degree in Electrical Engineer
 • 5-8 years working experience as electronic

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • FTK/TK projects
 • GIS/AIS substations
 • electrical design and secondary design

25-Apr-17

 

Applied
 • Electrical Engineering
 • Site Installation
 • Project site 1 year

25-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 27-50 years old
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • 5-8 years working experience as sales

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in M&E engineering
 • Willing to travel upcountry and abroad
 • 5 years relevant and similar capacity

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขา ช่างกลโรงงาน,
 • สามารถทำ OT,ทำงานนอกสถานที่ได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Male, aged 25 – 35 years old
 • At least 2 years of experience
 • Must have own car

25-Apr-17

 

Applied
 • Proactively identify new business opportunities
 • Provide technical sales supports
 • Fulfill sales objectives

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in engineering services
 • Electrical or Mechanical (E&M)
 • Good English communications

25-Apr-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree in Computer Science, Electrical Engineering
 • 7 years of experience in software development

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ,Cloud

25-Apr-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in Wireless Domain.
 • Good communication in English (written and spoken)
 • Chinese language ability would be a plus.

25-Apr-17

 

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-5 Year’s Sales experience in electronics
 • Good command in Japanese (JLPT: N2 or higher)
 • Able to travel up-country with flexible hours.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronics, Electrical Engineering or related
 • Exp. 3-6 Years in PCB software design
 • Alitium, Auto CAD, Protel/ circuit board design.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Mechanical Engineering
 • Reviewing and implementing production check
 • Market situation analysis, Documenting test

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Industrial
 • 4 years’ sales experience of selling industrial
 • Possess good presentation, negotiation skills

24-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

24-Apr-17

 

Applied
 • Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

24-Apr-17

 

Applied
 • Robotics Software Engineer
 • PCL programmer, Fanuc
 • Omron, Siemens, Automation programmer

24-Apr-17

 

Applied
 • Service support & planned maintenance to equipment
 • Background in with Digital Cinema equipment
 • Analyzing the root cause of failures

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

24-Apr-17

 

Applied
 • ร่วมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
 • อบรมให้ความรู้ด้านไฟฟ้ากับพนักงาน
 • มีความสามารถในการซ่อมบำรุงหรือดูแลระบบไฟฟ้าได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 2 years experience
 • Have technical skill

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.