• ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีความอดทนสูง ไหวพริบดี สามารถปรับตัว

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Instrument , Electronic , Ele
 • 1 -3 years experience in related field
 • Self motivated, energetic and enthusiastic charact

29-Mar-17

 

Applied
 • Preparation of action plan and scope of work
 • Manage and coordinate the O&M team activities
 • Performance and activities Report

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • QES supervisor QA Supervisor
 • customer support team in Thailand
 • quality assurance team complaint

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 25 years old
 • Degree in Mechanical or Electrical or Industrial
 • Good English communication skills

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Electrical
 • Computer literacy
 • Good in English Communication

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering.
 • Stamping Industry experience is a plus.
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must.

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering.
 • Stamping Industry experience is a plus.
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must.

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้า

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Scienc
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Scienc
 • 3 - 5 years working experience in IT

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบเกี่ยวกับงานเครื่องจักร
 • ออกบริการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรจากลูกค้า
 • ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรเมื่อทำการส่งมอบ

28-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Research and development for software engineer
 • Manage and coordinate a team of engineer
 • Cooperate with third party designers or engineer

27-Mar-17

 

Applied
 • Key Account Manager
 • Electrical Engineering
 • Medium voltage, Control System

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • Vocational / Bachelor of Engineering in electrical
 • At least 1-2 Field engineer in telecommunication
 • Good Teamwork and learning skill on new technology

25-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-5 ปี
 • ดูแลและรับผิดชอบงานระบบวิศวกรรมของโครงการ
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Developing new customers
 • Providing sales support
 • Diploma/Degree in Electronic Engineering

28-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.