• ประสบการณ์ในการซ่อมไฟฟ้าหรือเครื่องกล 2 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือ ปวส. ด้านไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Understanding and application experience of RAMS
 • Experience with IEC standard 61508
 • Knowledge of railway systems and equipment

5 hours ago

 

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Strong business relationship building

5 hours ago

 

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Strong business relationship building

5 hours ago

 

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

5 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Electrical and Electronic Products
 • FTK/TK projects, GIS/AIS
 • basic electrical design and secondary design

5 hours ago

 

Applied
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experiences in Project
 • Degree in Engineering, Electrical Engineering

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 Years Applicable experience
 • Proficiency in written and/or spoken English

5 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nations, not over 40 years
 • Bachelor Degree in Electrical
 • 5 years experience in supervision of technical

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมโครงการติดตั้งโครงสร้างของระบบเครือข่าย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Electronics Engineering
 • 3 years of experience as a Service Engineer
 • Pro-active, self-motivated

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work with high stability global scale organization
 • fully utilize your sales and technical skill
 • extent your capability and advance in your career

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, Male/female, Age 22-30
 • Bachelor’s degree in Electronics, Electrical
 • At least 2 year work experience in Sales Engineer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering Degree – Electrical
 • Strong analytical and troubleshooting skills
 • Good command of written and spoken English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • production management, project management
 • Electronic device, Factory Automation
 • CAD(2D)system development

26-Jun-17

 

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Experiences in handling projects

26-Jun-17

 

Applied
 • Semiconductor and electronic device
 • Purchasing, inventory, Japanese N3
 • SCM (Supply Chain Management)

26-Jun-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Electronic engineering
 • 3-5 years working experience as sales engineer

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Engineering
 • 8 years of experience in construction
 • Strong written and verbal English communication

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in RF and Microwave is a must
 • Experienced in Electronics Manufacturing industry
 • Develop business plan & marketing programs

26-Jun-17

 

Applied
 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์การท่างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction of air conditioning system in factory
 • Be able to work upcountry outside
 • Design & draw a diagram, estimate

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ ,สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว, ขยัน ,อดทน ,ชอบงานบริการ

26-Jun-17

 

Applied
 • Selling Material testing system
 • Identify and develop new business
 • Boost Sales

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Sanitary, Environmental
 • An MBA is an advantage
 • 5 years experience of sales and marketing

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกปริญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิกส์
 • ออกแบบ งานเครื่องกล โดยใช้ โปรแกรมประเภท 3D
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

26-Jun-17

 

Applied
 • Electrical Engineering
 • Site Installation
 • Project site 1 year

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Power Engineering.
 • Development team ability of works
 • To advise and support the sales support campaign

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Able for AutoCAD operation.
 • Mainly duty is to control the construction site
 • Spoken & Written in English (communicate level)

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical
 • Sales development and Management of Sales.
 • Experience in Factory Automation products

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์, วิศวคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Supervisor
 • Electrical Engineering
 • Energy,PipeJoint

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical
 • Understanding of technical elevator and escalator
 • Good command of English

24-Jun-17

 

Applied
 • Able to contribute many kind of industries
 • Able to work in the company which increase sales
 • Able to contribute to society in a field

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Global home appliances company
 • Regional position
 • Dynamic work environment

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Training Roadmap
 • Capability Development
 • Trainer/Facilitator

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Automation
 • 5 years of experience as a Project Manager
 • Age between 33-40 years old

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze market data to identify trends
 • Has sound technical knowledge in RF and Microwave
 • Responsible for company marketing program

23-Jun-17

 

Applied
 • railway and Collecting and requirements
 • project , changes , maintaining , Traceability
 • configuration , management

23-Jun-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.