• ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

4 hours ago

 

Applied
 • 2 year’ exp. in electrical design, automation, PLC
 • AutoCAD, Touch screen programming, wiring diagram
 • Good command in English, Have driving license

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2 years of working experience in sales
 • No need own car and license
 • Visit customers and explain products and service

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male 25-30 years old
 • degree in Electrical Engineering related fields
 • 2 years in Service, maintenance Electrical

4 hours ago

 

Applied
 • Experience 3 years in MEP design
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Thai Nationality, Male/Female 25-35 years old

4 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years of experience in electrical design
 • Generate design and detailed engineering
 • Create engineering drawings, specifications

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical
 • Providing on-site training for end-user
 • Able to perform preventive maintenance

4 hours ago

 

Applied
 • Semiconductor Manufacturing equipment
 • installation, repairing
 • preventive maintenance

4 hours ago

 

Applied
 • Semiconductor Manufacturing equipment
 • Machine tools
 • measure products

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical/Power Engineering
 • 2 years of experience in any related field.
 • Good communication, presentation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

4 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Team Management
 • Selling Industrial Product
 • Identify and develop new business

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Electrical
 • Sound electrical knowledge
 • Good interpersonal, managerial, coordination

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม BMS,PLC มาบ้าง
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading electronics company
 • Strong in System Analysis and Design
 • Open for permanent or contract base

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Security system technical support
 • Application training and solving technical issue
 • Supporting sales & marketing operation

4 hours ago

 

Applied
 • ซ่อม ปรับปรุง งานร้านสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20-28 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Collaborative working environment

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 30 years up
 • degree in a business, marketing, engineering
 • 5 year’s working experience in project operation

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อง 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนงาน

22-May-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมัน
 • ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,
 • ทำงานด้านซ่อมบำรุงอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี

22-May-17

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

22-May-17

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
 • จัดทำแผนการซ่อมและสรุปรายงานประจำเดือน

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับรถ

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน
 • ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 2 years of experience in sales of electrical
 • knowledge and sales skills of electrical products

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Experiences in handling projects

22-May-17

 

Applied
 • Coordinate and direct projects
 • Analyze technology, resource needs
 • Plan and direct the installation, testing

22-May-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • degree in Electrical Engineering
 • 5-8 years of experience in sales
 • good communication, presentation

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in RF and Microwave is a must
 • Experienced in Electronics Manufacturing industry
 • Develop business plan & marketing programs

22-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

22-May-17

 

Applied
 • Good English communications skills
 • Strong Selling skills for technical products
 • Hunting sales

22-May-17

 

Applied
 • Male only, age not over 30 years old
 • 0-4 years experience in Service Engineer
 • work in Oversea

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Attractive income, benefit & challenge of working
 • Prioritise, assign & supervise engineering staffs

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Electrical
 • 3-5 years of experience in design of Substation
 • Sound electrical knowledge in Power and Control

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์, วิศวคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Industrial
 • 4 years’ sales experience of selling industrial
 • Possess good presentation, negotiation skills

22-May-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

22-May-17

 

Applied
 • Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

22-May-17

 

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบปริมาณพื้นที่ วัสดุ สอบราคา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.