• วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า, ประปา
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย

8 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

8 hours ago

 

Applied
 • Poultry, Ventilation, Equipment, Poultry,Poultry
 • Service, Climate Control, Expat, Poultry, Poultry
 • installation, commissioning, Poultry, Poultry

8 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Poultry, Ventilation, Equipment, Poultry,
 • Service, Climate Control, Poultry, Farm
 • installation, commissioning, Poultry, Chinese

8 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Project Engineer, Elevator,
 • Commission, English communication
 • Construction, Mechanical, Electrical, Mechatronic

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

8 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience at least 1 year in Service Engineer
 • Able to travel upcountry
 • Understanding of machinery or electronic machine

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

8 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male only, age not over 30 years old
 • Min. 2 years experience in Service Engineer
 • Exp. in Japanese company is an advantage

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Electrical/ Power
 • 5 years of experience in Drive Service
 • Ability to communicate fluently in English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experiences in Project
 • Degree in Engineering, Electrical Engineering

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขายอุปกรณ์ไฮดรอลิค
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว , มีใบขับขี่ยานพาหนะรถยนต์

22 hours ago

 

Applied
 • Senior Hardware Engineer
 • Power Electronics
 • Engineer

26-Apr-17

 

Applied
 • Technical Lead
 • Firmware Engineer
 • Power Electronics

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาชปวช.- ปริญญาตรี
 • ขียนแบบ ออกแบบ วางแผน ระบบงานไฟฟ้า

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, preferred age 25-35 years old
 • Diploma, Graduate Diploma, Bachelor Degree
 • Process own car & driving license

26-Apr-17

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

26-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical engineer, design
 • Power system High Voltage
 • Leadership skill

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม , ไฟฟ้า
 • ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล
 • จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING

26-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม BMS,PLC มาบ้าง
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

26-Apr-17

 

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading electronics company
 • Strong in System Analysis and Design
 • Open for permanent or contract base

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Security system technical support
 • Application training and solving technical issue
 • Supporting sales & marketing operation

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Ability to read/write in English
 • Fresh graduate will be considered

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years in Technical Project Packaging Lines
 • Service Engineer background.
 • 2-3 years in Sales Engineer.

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 27-45 years old
 • Bachelor degree in Electrical Engineer
 • 5-8 years working experience as electronic

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • FTK/TK projects
 • GIS/AIS substations
 • electrical design and secondary design

25-Apr-17

 

Applied
 • Electrical Engineering
 • Site Installation
 • Project site 1 year

25-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Data collection, monitoring and extraction
 • Data analysis, trend analysis
 • 0-2 years experience required

25-Apr-17

 

Applied
 • 3 years in Rail Signalling Maintenance & Service
 • INTERFLO & CITYFLO Solutions
 • Team Lead role

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electrical, EE, Telecommunication
 • 5+ years working experience in Rail
 • Metro with CBTC experience is required

25-Apr-17

 

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขา ช่างกลโรงงาน,
 • สามารถทำ OT,ทำงานนอกสถานที่ได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Male, aged 25 – 35 years old
 • At least 2 years of experience
 • Must have own car

25-Apr-17

 

Applied
 • Experienced in engineering services
 • Electrical or Mechanical (E&M)
 • Good English communications

25-Apr-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree in Computer Science, Electrical Engineering
 • 7 years of experience in software development

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ,Cloud

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai, prefer age 25+.Electrical Engineer Graduated
 • Exp in electrical,PLC system for industry Machine
 • Exp in co- with regional office onTechnical matter

25-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล)
 • ประสบการณ์บริหารงานและควบคุมงาน 3 ปี ขึ้นไป.
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Mechanical Engineering
 • Reviewing and implementing production check
 • Market situation analysis, Documenting test

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.