• ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ / แมคคาทรอนิกส์
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic)ได้

18-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาในงานที่ทำได้

18-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจในงานที่ทำได้

18-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • แก้ไขปัญหา มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

18-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

18-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็คฯ

17-May-17

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineer
 • mechanical, industrial, PM, electrical control
 • 5 years of maintenance engineer field

15-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.