• งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
 • ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามพาหนะ GPS
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Project Engineer, Electrical Engineer, Mechanical
 • Data Center, UPS, Fire Suppression System
 • Data center Monitoring System

16 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female age 22-28, Bachelor in Engineering
 • Fresh also welcome / 2D,3D CAD
 • Good command in English, Japanese is advantage

16 hours ago

 

Applied
 • Male only, age 22-23 years old
 • Bachelor's Degree in Electrical Mechanical Eng
 • Willing to travel to support customer on-site

16 hours ago

 

Applied
 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านงานก่อสร้าง
 • สามารถดูแบบงานระบบได้ทุกระบบ

16 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม BMS,PLC มาบ้าง
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

16 hours ago

 

Applied
 • 13months' salary
 • Oversea training
 • Minimum 14 days annual leave

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering, Mechatronic
 • Computer literacy and good command of English.
 • Own transportation with a valid driving license

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ
 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • ปวช.,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in Japanese manufacture company
 • Opportunity to learn Japanese company business
 • Opportunity to work in New set up company

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบปริมาณพื้นที่ วัสดุ สอบราคา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Analyze and repair the high tech products
 • Check and maintain the trial units for customers

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

16 hours ago

 

Applied
 • 7 years’ work experience in selling products
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Electrical
 • Ability to travel domestically frequently

16 hours ago

 

Applied
 • Project Execution
 • Electrical Engineering
 • Project Management

16 hours ago

 

Applied
 • Mega Project in Thailand
 • Rail industry
 • Good Command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master in Electrical, Mechatronics
 • Exp. in industrial automation, Instrumentation
 • Knowledge of PLC, SCADA, DCS / programming tools

16 hours ago

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • 10 years experience
 • Good Command in English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 3 years experience
 • Have technical skill

16 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

19-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Diploma/Degree in Electrical Engineering
 • 2 or more years of working experience in related
 • Good knowledge of automation technology

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to contribute the development
 • Work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • PLC PROGRAM
 • AUTO CAD
 • มีความรับผิดชอบสูง

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • working with world-famous product as engineer
 • experience of engineer in AC drives, servo motors
 • work for company which has No.1 share in market

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 35,000 THB + OT + Provident Fund

18-Feb-17

 

Applied
 • Planning, organization in construction
 • Manage resources for all construction processes
 • 10-15+ years of experience in electric, hvac

17-Feb-17

 

Applied
 • Kitchen & System Equipment Maintenance Management
 • Negotiates with suppliers, cost saving&preventive
 • trains and coaches team to develop&build teamwork

17-Feb-17

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

17-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of experience as a Services Engineer
 • Installing machines and instructing customers
 • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Work experience 0-3 years
 • Bachelor degree, Major in Electrical Engineering
 • Basic English communication skill

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer, Elevator,
 • Commission, English communication
 • Construction, Mechanical, Electrical, Mechatronic

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ถึง ป.โท สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • หากมีใบ กว. ด้านที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณา
 • มีความสามารถในการซ่อมบำรุงหรือดูแลระบบไฟฟ้าได้

17-Feb-17

 

Applied
 • ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส., ป.ตรี สาขาวิชา ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Feb-17

 

Applied
 • 2 years experiences in projects involvement
 • Degree in Engineering(Electrical/Electronic/Power)
 • Knowledge in Embedded Computing

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in sales engineering factory, project
 • knowledge of PLC programming Instrument & control
 • Bachelor’s degree in Engineering Electrical Power

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Challenge business assignment in technical product
 • Intensive individual development in sales engineer
 • Office:1-2 days/week Plants: 3 days/week

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Exciting role with a leading MNC
 • Extensive travelling

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • บริหารจัดการ การใช้พลังงานภายในองค์กร

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน45ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง โครงสร้าง และงานไฟฟ้า

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 25 - 28 years
 • Experience as sales engineer at least 1 years
 • Communication in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Country Office
 • 5 years of Sales or Marketing experience
 • Above market remuneration for the right candidate

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผู้รับเหมา

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.