• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช., ปวส.สาขา จบช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช., ปวส.สาขา จบช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-40ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • Possessed 8-15 years of professional experience
 • Thai nationality

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in commercial, business
 • 2-3 year experiences with commercial topics
 • Experience in SAP and Excellent English

7 hours ago

 

Applied
 • Male Age 37- 45 years old / Thai nationality
 • Minimum 15 years of relevant experience
 • Bachelors, Masters and PhD degree in Automation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be a lead of Maintenance team to support
 • Company representative responsible for oversight
 • Responsible for installation, calibration

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial, Civil, Mechanical
 • Computer literate with knowledge of MS Office
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

7 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านช่างโรงงาน ช่างไฟฟ้า
 • ปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบวิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล
 • รับผิดชอบการอบรมการใช้งานรถกระเช้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • จบวิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล
 • รับผิดชอบการอบรมการใช้งานรถกระเช้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electronics Engineering.
 • Minimum of 5 years of relative experience.
 • Strong verbal and written communication skills.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

 

Applied
 • Achieving the successful sales development
 • Expanding business in new accounts & territory
 • Managing and maintaining proper relationships

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degrees in Metallurgical Engineer
 • 1-3 years’ experience in Sales
 • Good communication skills and proficiency in oral

7 hours ago

 

Applied
 • Education in Engineering.
 • Experience in Automobile or relating company.
 • Good command of English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University Degree (BS) Electrical Engineering
 • 5 – 10 years experience design engineering
 • Strong English required, other Asian languages

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering or related
 • Experience 1-2 years in Sales and Service.
 • Computer literacy and good command of English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality , Engineer, CMM /PC-DMIS
 • Quality Engineer , Metrology , CMM,brown&Sharpe
 • QA

13 hours ago

 

Applied
 • Quality , Engineer, CMM /PC-DMIS
 • Quality Engineer , Metrology , CMM,brown&Sharpe
 • QA

13 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, male, aged not over 30 years old
 • degree in Automation Engineering, Electrical
 • 2 years of experience in automation and robotics

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or plastic
 • 1 year experience in Plastic Injection
 • Age between 23 – 25 years old.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrician
 • Electrical power
 • Have ability to work with oil field industry

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-24 ปี
 • ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเลคทรนิค
 • สามารถอ่านและเข้าใจ Diagram ทางไฟฟ้าได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-24 ปี
 • ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเลคทรนิค
 • สามารถอ่านและเข้าใจ Diagram ทางไฟฟ้าได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical / Mechanical Engineering.
 • Experience in enterprise technical support.
 • Based office in Prachinburi.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-38 ปี
 • สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมแซมงานไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ในเรื่อง QC

18 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ซ่อมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิคส์

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 22-30
 • Bachelor Degree in Electrical, Electronic
 • Computer skill in MS Office

20-Oct-16

 

Applied
 • Being responsible for all areas of maintenance
 • Providing improvements/recommendations
 • Managing daily and long term maintenance

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male have age 27-28 years old.
 • Bachelor degree in Electrical Engineer.
 • Experience for support part electrical and machine

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male only
 • Age not over 25 years old
 • Control electrical spare part.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Testing Engineer Background
 • Knowledge of Electrical backgroud
 • Knowledge of Testing and process in manufacturing

20-Oct-16

 

Applied
 • QA Technician ; E&I Technican
 • Diploma/ Degree
 • Relevant Experience of min. 1 Year & Job Skills

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.