• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
 • วางแผนการซ่อมเครื่องจักร

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years
 • Bachelor degree in Electrical/ Instrumental
 • New graduate are welcome

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป (สาขาอิเลคโทรนิคส์)
 • มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old.
 • Bachelor's degree in Electronics or relate
 • Experience in Automotive at least 2 years

6 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Maintain, control and implement electronics test
 • Software debug and development for test
 • Improve tester system to support production line

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Develop, lead, and execute sourcing strategies
 • Reduce company’s purchasing expenses and improve
 • Support customer’s request on productivity

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PLC SIEMENS XP C C++
 • MODICON TWIDO MOTOR DRIVE SERVO
 • SQL control system

9 hours ago

 

Applied
 • degree in Engineering (ME / IE / EE / MFG)
 • Experience in Electronic or HDD field
 • Knowledge of Statistical/FMEA/Quality basic tools

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in electrical, mechanical, mechatronics
 • Expertise in HMI, Servo, PLC and Auto CAD 2D/3D
 • Practical of English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้
 • ปริญาตรี สาขา วิศวไฟฟ้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • degree in Mechanical or a related field
 • 3-5 years of experience in the ink, printing
 • Good English communication skills.

21 hours ago

 

Applied
 • Preventive an predictive maintenance
 • Repair an analyze maintenance problems
 • Working as maintenance team

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการผลิตกาว Resin (Reactor)
 • ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Two years’ experience as planner in semiconductor
 • Expertise in planning systems, tools, procedures
 • The job is based in Chonburi, Thailand

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Not over 30 yrs old, at least 2 year experienced
 • Attractive welfare, 5 working days/week
 • Challenge job!

21 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล-ซ่อมบำรุงอพาทเม้นท์ จ.ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (ไฟฟ้า/ประปา/กระเบื้อง/

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Higher in Power electrical
 • Able to work at Laemchabang, Chonburi
 • Brazing copper pipe will be advantage

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering – Electrical, Mechanical
 • 0-5 years experiences in Manufacturing
 • Good technical knowledge such as time study

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • Set up Condition Injection M/C
 • ปวช. - ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ด้านเครื่องกล / ไฟฟ้า

21 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแล การเดินระบบของ Steam Turbine
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์สายตรง 2- 3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai, age 40 - 50 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 15 years experience in production & engineer

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์

21 hours ago

 

Applied
 • Male or Female 34 years up
 • Bachelor in Engineering if electronic
 • Have experience in Management level about 3 years

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age not over 30 years old.
 • Bachelor degree in Mechatronics Engineering
 • Experience about maintenance function 2-5 years

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 22 years old up.
 • Degree in Mechanical Engineering , Electronics
 • Good time management and work under pressure

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High vocational in Electrical, Mechanical
 • 3 Years experience in related field.
 • Able to work in shift

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 3 years experiences in Electrical maintenance.
 • Good command of English.

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Mechanical.
 • At least 3 years of experience in Power Plant.
 • Good command of English.

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Mechanical or Electri
 • 0 – 5 years experiences working experience
 • Skills required: Leadership, supervisory, decision

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Plastics injection
 • 0 – 5 years experiences working experience
 • Skills required: Leadership, supervisory, decision

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over than 45 years
 • Bachelor Degree or Higher in Mechanical
 • Have experience in testing field related

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 1-2 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Mechanical or Electri
 • 0 – 5 years experiences with machine
 • Has knowledge Mechanical/Electrical design

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor:Chemical /Mechanical/Electrical Engineer
 • 5-7 years experience in Petrochemical

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 27-30 years old
 • Bachelor'sor higher in Electrical & Instrument
 • 3 - 5 years experience in Petrochemical

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ซ่อมบำรุง ระบบเล้าอีแว็ป ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • ปวช. ปวส. ระดับปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม
 • วุฒิ ปวช. ชึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปีขี้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างซ่อมบำรุง

16-Jan-17

 

Applied
 • บริหารงานโครงการ
 • ปริญญาตรีไฟฟ้าหรือเครื่องมือวัดคุม
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีไฟฟ้าหรือการตลาดประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างพื้นที่ได้
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Electrical, Electronics Eng
 • Minimum 15 year work experience of AMS and OpEx
 • Holding international functional safety expert cer

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree graduate in Mechanical, Electrical
 • Experience in metal press industry
 • Experience in CNC Breather Use ,jig and Fixture

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree of Mechanical,Electrical,Industrial
 • 30-35 Years old
 • 3-5 years in Facility Manufacturing of Maintenance

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or plastic
 • 1 year experience in Plastic Injection
 • Age between 23 – 25 years old.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.