• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงภายในโรงงาน

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Electrical,Mechanical Engineer
 • Good English communication
 • Able to work in shift

8 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Electrical,Mechanical Engineer
 • Newly graduate
 • Able to work in shift

8 hours ago

 

Applied
 • Chance to lead a high potential engineering team
 • Good compensation and benefits package
 • Pertinent trainings and workshops

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering (Electronic Engineering)
 • Knowledge or experience with mechanical
 • TOEIC 350 up

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Engineering (Electronic Engineering)
 • Experience with programming of SMT machines
 • Support to SMT production team

9 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร
 • จัดทำแผน PM , TPM ซ่อมก่อนเสีย
 • ลดปัญหาเวลาเสียของเครื่องจักร

10 hours ago

 

Applied
 • Project Engineer
 • confirming project resource assignments
 • Handling communication with all concerned

12 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ/ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องจักร
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

13 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience Utility/Facility.
 • Bachelor's degree in Electrical or Mechanical.
 • Good command of English.

14 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.,ปวท
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ช่างเครื่องกล

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.,ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ช่างไฟฟ้า

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in quality section of automotive
 • BS/MS degree in Engineering
 • Have driving license

23 hours ago

 

Applied
 • 10-15 years’ experience in a maintenance field
 • Degree or higher in mechanical or electrical
 • Experience in consumer products

23 hours ago

 

Applied
 • Male age between 23 - 35 years
 • Diploma or higher in Electrical and Power or rela
 • Install and checking electrical equipment

23 hours ago

 

Applied
 • Certificate or above in Electrical Power or relate
 • Experience in Civil Work and Duct Bank.
 • Available to work and stay at upcountry.

23 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Experience in Refrigeration, Cooling tower or HVAC
 • License/Certificate of Refrigeration
 • Proficient in spoken and written English.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Electrical, Mechanical.
 • Newly graduate or 1-2 years in food factory.
 • Able to work in shift.

23 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Electrical, Mechanical.
 • Newly graduate or 1-2 years in food factory.
 • Able to work in shift.

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree Mechanical or Electrical engineer
 • 3-5 years in cooking food or food manufacturing.
 • Knowledge of electricity and electronics

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Electrical/Electronic Engineering
 • 2 years experienced in electrical engineering
 • Effective analytical and problem solving skills

23 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • degree in Mechanical or Electrical (preferred)
 • 3-5 years of experience in Furnace of Furnace spar

23 hours ago

 

Applied
 • Predictive Maintenance, Preventive Maintenance
 • Electrical Engineering, Instrument Engineering
 • Reliability

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Electronic
 • 2-5 years of experience in Quality Engineer
 • Good analytical and problem-solving skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
 • วางแผนการซ่อมเครื่องจักร

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English communications skills
 • Strong Selling skills for technical products
 • Live and work in Chonburi

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ปวช.ปวส.ปริญญาตรีช่างไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานที่ศรีราชาหรือ บางละมุง หรือสัตหีบได้
 • มีความรับผิดชอบสูงขยันอดทน ซื่อสัตย์พร้อมเรียนรู้

23 hours ago

Up to THB16k /month

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

23 hours ago

 

Applied
 • Provide support on Manufacturing Execution Systems
 • Project Management and Investment
 • Electricity and Automation

23 hours ago

 

Applied
 • electrical instrument telecommunication inspect
 • construction, installation, oil gas
 • NORSOK

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering field such as Mechanical
 • Selling pumps, related products, spare parts
 • 2 years working as a Sales Engineer

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical field.
 • Have experience more 5 year
 • Able to analyse the problem of all utility / facil

23 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวช,ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering of Electrical, Control
 • Male / Female, age 22-25 years
 • Experience in the field of automation control

23 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

23 hours ago

 

Applied
 • Managing and ensuring supplier and manufacturing
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 7 years’ experience in manufacturing

23 hours ago

 

Applied
 • Manage plant operations to maximize effectiveness
 • A leader with people-management skills
 • To enhancement productivity

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare the information of Sales Quotation
 • Prepare the cable design and Manufacturing Guide
 • Design new products as per customer’s requirements

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือ
 • แก้ไข และป้องกันความเสียหายระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Three years work experience, preferred high volume
 • Fluent in English written and verbal.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age over 22 years old.
 • Bachelor degree in Engineering or equal.
 • Ability and experienced in other field

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 20 and over
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • English skills necessary

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Response for all cable Design function
 • Degree (Electrical / Chemical / Industrial)
 • 0-2 years’ experience working in R&D or Product.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electric Safety training
 • Electrician Certificate/ ID
 • safety, environmental

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering – Electrical, Mechanical
 • 5 years experiences in Production from Assembly
 • Good industrial engineering technical knowledge

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have working experience and knowledge
 • Have good basic knowledge in Refrigeration
 • Can manage and control inside R&D team

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have working experience and knowledge
 • Have good basic knowledge in Refrigeration
 • Can manage and control inside R&D team

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have working experience and knowledge
 • Have good basic knowledge in Refrigeration
 • Can manage and control inside R&D team

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 24-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored Mechanica
 • Good knowledge about Market Claim

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.