• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
 • วางแผนการซ่อมเครื่องจักร

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English communications skills
 • Strong Selling skills for technical products
 • Live and work in Chonburi

13 hours ago

 

Applied
 • EI,electrical,instrument , Inspector , oil and gas
 • Construction, electro, instrument , Fire and Gas
 • Telecom , Fire and Gas System,ESD,Telecom,HVAC

21-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า , ช่างกล , ช่างยนต์ , ช่างซ่อมบำรุง
 • สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Foreman ผู้ควบคุมงาน เขียนแบบ งานเหล็ก งานเดินท่อ
 • จบการศึกษาทางด้านเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ทำงานล่วงเวลาได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 5ปี
 • ป.ตรี สาขา วิศกรรมไฟฟ้า
 • วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการคุมเครื่องจักร
 • ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ผลิต

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical or Mechanical
 • 4 years Engineering and Project Management
 • The ability to work independently.

17-Feb-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in roles
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Proficient with office applications & AutoCAD

17-Feb-17

 

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

16-Feb-17

 

Applied
 • Electrical system
 • Electronic and electrical components
 • Facilities maintenance

27-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.