• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบอนุญาตและสามารถขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้
 • มีความกระตือรือล้น ซื่อสัตย์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Power Electronics or Electrical Power degree
 • Location: Rayong
 • 3-5 years of experience Salary: 40000 - 50000

5 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • สามารถเขียนแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ การทำงาน เกี่ยวกับการใช้เครื่อง CNC

5 hours ago

 

Applied
 • Day to day problem solving of product quality
 • Improve productivity in assigned area
 • Ensure critical process control parameters

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Engineering Bachelor Degree in mechanical
 • Six Sigma Black Belt Certificate
 • A strong production engineering

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ถ้ามีประสบการณ์ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านปรับฉีดพลาสติก
 • มีขยันและความอดทนต่อแรงกดดันสูง

5 hours ago

 

Applied
 • Setup machine’s preventive maintenance
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • At least 5 years in Maintenance Engineer Equipment

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To provide support to quality activities
 • Responsible for providing technical expertise
 • B.Eng or higher in Electronics Industrial Engineer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be responsible for Manufacturing process
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 1-5 years Working Experience in Electronic

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchase spare parts, Hiring & Service Contract
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Ability to use Computer Program , Ms Office

14 hours ago

 

Applied
 • Search potential vender for material part
 • Negotiate with vender for pricing
 • Good English and negotiation skill

14 hours ago

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี

25-Jul-17

 

Applied
 • Male, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree in Electrical
 • Minimum 5-7 years’ supervisory

25-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality age 22 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Minimum 0 - 2 years experience

25-Jul-17

 

Applied
 • Design and inspect the electrical power system
 • Ensure fire protection and detection systems
 • Responsible for all machineries in the Production

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of process related standards

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female under 35 years old
 • Degree/Diploma in related fields
 • Good problem solving and analytical skills

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age above 30-42 years old.
 • B. Degree in Engineering or any field
 • 6 years in Exp. in purchasing management

25-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5
 • สาขาช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้า - ช่างอิเลคทรอนิคส์
 • มีเงินเดือนและสวัสดิการตั้งแต่เริ่มฝึก

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

25-Jul-17

 

Applied
 • Age between 26 - 35 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good Command in English

25-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,โทรศัพท์,ประปา
 • ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมของโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านงานโรงแรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น , เครื่องปรับอากาศ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • High Vocational/ Bachelor’s degree in Electronics
 • Participate with ISO system activity
 • Knowledge in ISO 9001 , ISO 14001

24-Jul-17

 

Applied
 • Preferable in the eletronic industry.
 • Being in the Manager position for at least 5 yrs.
 • Good command of English.

24-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • on-site equipment inspection
 • on-site equipment repair
 • on-site equipment maintenance

24-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, Age 33 – 40 years old.
 • Bachelor's degree of Electrical, Electronics.
 • Have experience in R&D at home electric appliance

24-Jul-17

 

Applied
 • To analyze root cause of failure product
 • Support new QC Testing Room
 • Bachelor’s degree in Engineering

24-Jul-17

 

Applied
 • Design, Develop and maintain in-house software
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Knowledge about computer hardware and peripheral

24-Jul-17

 

Applied
 • Control market claim investigation with supplier
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in 7-10 years in design circuit

24-Jul-17

 

Applied
 • Electrical,Mechatronics
 • Maintenance machine/compressor
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Understand in Electrical schematic diagram
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Knowledge of PLC will be advantage

24-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Male or Female / age : not over 40 years old
 • At least 3 years experience as sales
 • Advantage : Japanese skill (N3,N4)

24-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

24-Jul-17

 

Applied
 • Maintenance Engineer, Electrical Eng. Mechatronics
 • PLC program, omron , mitsu, Siemens, Laser Cut
 • TPM , PM , Predictive maintenance, machine, CNC

24-Jul-17

 

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

24-Jul-17

 

Applied
 • Experience in QA/QC in Automotive Manufacturing
 • Experience in Electronics or Automotive
 • Bonus 5 months as average

22-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Mechanical or Electrical power fields
 • 1 – 2 years’ experience in manufacturing

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 3-8 years in Engineer position from manufacturing

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female not over 30 yrs only, English Resume
 • Bachelor's Degree of Electrical Engineering
 • Good command of spoken and written English

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23- 33 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสถานที่

22-Jul-17

 

Applied
 • Sales Manager - Electronics manufacturing
 • Printed Circuit Board assembly service
 • Multinational and Japanese company

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • B.Eng or higher in Electronics Industrial Engineer
 • Minimum of 4 years working experience
 • Knowledge of Quality Management System

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality , Engineer, electronic , QA ,Six Sigma
 • Coordinate , product , process , development
 • Establish, Review , inspection ,improve ,new model

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.