• ดูแลระบบน้ำระบบไฟ อุปกรณ์
 • ซ่อมบำรุงต่างๆ
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์

5 hours ago

 

Applied
 • Electronics
 • C, C# and Java
 • Programmer / Software Developer

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร,โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้าเท่านั้น
 • มีความอดทน และรับผิดชอบในงาน

5 hours ago

 

Applied
 • เขียนเเบบ/ถอดเเบบงานระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง
 • ออกเเบบ/เขียนเเบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

5 hours ago

 

Applied
 • 5 more years of maintenance
 • experience in a drilling operation.
 • Electrician offshore experienced

5 hours ago

 

Applied
 • Diploma or Higher in Power electrical
 • Able to work at Laemchabang, Chonburi
 • Brazing copper pipe will be advantage

5 hours ago

 

Applied
 • Male age 38 year old up. BE of Engineering
 • Experience in Maintenace over 10 years.
 • Has skill in Machinery, Facility/Utilit

5 hours ago

 

Applied
 • PLC and Inverter
 • Design/Drafting Tools AutoCAD
 • Electrical Engineering

23 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • 5 years working experience in Japanese Automotive
 • Have an experience to establish new plant
 • Have an experience in slitting operation

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านช่างกล,ช่างไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุง มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female not over than 30 years old
 • Bachelor's Degree of Electrical Engineering
 • Good command of spoken and written English

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Solid knowledge and experience on various types
 • Must be able to understand PID control
 • Solid knowledge of turn keys and electrical panels

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree holder
 • 0 – 3 years’ experience
 • Minimum GPA: 2.70

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO/TS16949 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / ปวส.-ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ และมีความขยันอดทน
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field
 • Experience in Manufacturing/Engineering
 • Skill and knowledge for Electric control system,

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • FRESH GRADUATES ARE WELCOME
 • Engineering (Electronics, Electrical, Mechatronic)
 • Good communication in English

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • Understanding of CNC, PLC, engineering drawing
 • 3 years experience in Maintenance field

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master in Engineering
 • Good command in English.
 • At least 10 years’ experience in manufacturing

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในบริษัท

26-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร,เครื่องยนต์
 • ดูแลควบคุม บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปวช-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส.ช่างไฟฟ้า
 • งานระบบไฟฟ้า

26-Apr-17

 

Applied
 • Help resolve technical problems on standard
 • Process spare parts orders when necessary.
 • Perform other duties assigned as necessary.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Development and execution of electrical projects.
 • Electrical systems design.
 • Construction phase inspection and equipment

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Day to day problem solving of product quality
 • Improve productivity in assigned area
 • Ensure critical process control parameters

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22 - 27 years old
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineer
 • Experience 0 - 3 years

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male. Age over 35 years old
 • Bachelor's degree in Electrical Engineer
 • Maintenance management experience

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000

26-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.,ปวท
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ช่างเครื่องกล

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.,ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ช่างไฟฟ้า

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • supplier quality development
 • Automotive parts
 • manufacturing line assessment processing

26-Apr-17

 

Applied
 • Electronic Control Devices
 • Failure Analysis for electronic components
 • printed circuit board (PCB)

26-Apr-17

 

Applied
 • Setup machine’s preventive maintenance
 • Perform machine preventive maintenance,calibration
 • Repair and fix the machine problem

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ
 • มีความรู้ทางด้านวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 30 ขึ้นไป ปริญญาตรี วศบ. ไฟฟ้า, วศบ.เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอะไหล่
 • ามารถติดต่อประสานงานกับต่างประเทศได้

26-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical or Electrical
 • 3 years’ experience with in plastic packaging
 • Have analysis, design, and documentation skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bac in Electrical Engineer or related field
 • At least 0-3 years experience
 • -

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with electrical system PLC and Zone II
 • Electrical power
 • Have ability to work with oil field industry

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational/ Bachelor’s degree in Electronics
 • Participate with ISO system activity
 • Knowledge in ISO 9001 , ISO 14001

26-Apr-17

 

Applied
 • Semiconductor
 • Optoelectronic
 • Electronic Manufacturing

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical or Chemical
 • 3 years’ experience with in plastic packaging
 • Develops project objectives by reviewing project

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in HVAC/Electrical
 • Bachelor degree in engineering,facility management
 • Analytical and problem solving skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Chance to lead a high potential engineering team
 • Good compensation and benefits package
 • Pertinent trainings and workshops

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Age over 22 years old.
 • BE in Instrument, Mechanical and Electricals.
 • Has driving licence.

25-Apr-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree of Mechanical or Electrical
 • 1-3 years experience in oil & gas, construction
 • Available to travel and to have his own car

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่างซ่อมแซม, ช่างไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานระบบช่างทั่วไป
 • ปวช / ปวส. ขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.