• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering Degree – Electrical
 • Strong analytical and troubleshooting skills
 • Good command of written and spoken English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • production management, project management
 • Electronic device, Factory Automation
 • CAD(2D)system development

20 hours ago

 

Applied
 • Min 5 yrs exp. in Sales of power products
 • Sales Skills in Industrial & Power Field
 • Experiences in handling projects

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Semiconductor and electronic device
 • Purchasing, inventory, Japanese N3
 • SCM (Supply Chain Management)

20 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Electronic engineering
 • 3-5 years working experience as sales engineer

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Engineering
 • 8 years of experience in construction
 • Strong written and verbal English communication

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in RF and Microwave is a must
 • Experienced in Electronics Manufacturing industry
 • Develop business plan & marketing programs

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตรี
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้า

20 hours ago

 

Applied
 • ปวช., ปวส., ป.ตรี
 • ซ่อมบำรุง-ติดตั้ง เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้า

20 hours ago

 

Applied
 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์การท่างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Construction of air conditioning system in factory
 • Be able to work upcountry outside
 • Design & draw a diagram, estimate

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ ,สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว, ขยัน ,อดทน ,ชอบงานบริการ

20 hours ago

 

Applied
 • Selling Material testing system
 • Identify and develop new business
 • Boost Sales

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Sanitary, Environmental
 • An MBA is an advantage
 • 5 years experience of sales and marketing

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกปริญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิกส์
 • ออกแบบ งานเครื่องกล โดยใช้ โปรแกรมประเภท 3D
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

20 hours ago

 

Applied
 • Electrical Engineering
 • Site Installation
 • Project site 1 year

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Power Engineering.
 • Development team ability of works
 • To advise and support the sales support campaign

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able for AutoCAD operation.
 • Mainly duty is to control the construction site
 • Spoken & Written in English (communicate level)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical
 • Sales development and Management of Sales.
 • Experience in Factory Automation products

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์, วิศวคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Supervisor
 • Electrical Engineering
 • Energy,PipeJoint

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical
 • Understanding of technical elevator and escalator
 • Good command of English

24-Jun-17

 

Applied
 • Able to contribute many kind of industries
 • Able to work in the company which increase sales
 • Able to contribute to society in a field

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Global home appliances company
 • Regional position
 • Dynamic work environment

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Training Roadmap
 • Capability Development
 • Trainer/Facilitator

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Automation
 • 5 years of experience as a Project Manager
 • Age between 33-40 years old

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze market data to identify trends
 • Has sound technical knowledge in RF and Microwave
 • Responsible for company marketing program

23-Jun-17

 

Applied
 • railway and Collecting and requirements
 • project , changes , maintaining , Traceability
 • configuration , management

23-Jun-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jun-17

 

Applied
 • Global Organisation
 • Interesting Project Assignments
 • Good Remuneration Package

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า, ประปา
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้า

23-Jun-17

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical and Electronic Products
 • PLC program and GOT program
 • Mechanical Engineering

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Electrical or Electronics Engineering
 • Experience with the products (breaker, transformer
 • Basic salary 45,000 thb

22-Jun-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Experience involving IT solutions and building
 • Manage all security system products

22-Jun-17

 

Applied
 • Inventory Planning Manager
 • 80000 - 90000
 • Location: Near MRT

22-Jun-17

 

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.