• ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
  • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

24-May-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

23-May-17

 

Applied
  • ออกแบบงานระบบเครื่่องกล/ไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.เชียงรายได้

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.