• เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

26-Jun-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
  • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.