• ออกแบบงานระบบเครื่่องกล/ไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ จ.เชียงรายได้

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.