• มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
  • 3-5 years of experience of QE
  • ISO 9001/2000, ISO /TS 16949:2002
  • Quality function, SPC, MSA or FMEA

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • All aspects of engineering activities
  • All engineering projects, initiatives, & processe
  • Experience in electronics / semiconductor

04-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.