• เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Group Health Insurance, Language
 • Building Maintenance Service
 • 1 - 3yrs, exp, in Electrical or any related field

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in Automobile industry.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Electric Engineering
 • Basic Knowledge ISO/TS : 16949 Requirement
 • Understanding English language

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Demonstrate, installation and maintenance.
 • Knowledge of electronic and electricity.
 • Fair in English.

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationality, Male age 35-40 year.
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Electrical Power
 • At least 5 years experiences

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing,Language
 • Design & Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

02-Dec-16

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 24-30
 • Bachelor Degree in Engineer
 • 1-3 years working experience

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Design :Automation , Robot , Process
 • Experiences 3-5 years is a must.
 • Work in Theparak km.8 , Samutprakarn

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ ก.ว.ระดับภาคี พิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • Thai Male only, 20-30 years old
 • Bachelor degree in Mechanical engineering
 • 1-3 years exp. in automation, industrial robot

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineer, Mechanical Engineer
 • 3-5 years exp. in Design Engineer, PLC, Robot
 • 35,000 - 50,000 / Samutprakarn

01-Dec-16

 

Applied
 • งานไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักรไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒิ ม.6 -ปวช.ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female not over 35 years old
 • degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

01-Dec-16

 

Applied
 • งานไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักรไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒิ ม.6 -ปวช.ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมระบบ PLC
 • ซ่อมระบบ Control เครื่องจักรภายในโรงงาน
 • งานกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 22-30
 • Bachelor's Degree in related fields
 • 2 - 3 years working experience

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT.,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

30-Nov-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-32
 • Bachelor's Degree in Engineering any related
 • Good command of English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in electrical or mechanical.
 • Have experience in repair, maintenance.
 • Able to communicate in English.

30-Nov-16

 

Applied
 • ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบควบคุมไฟฟ้าของเครื่องจักรกล
 • ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เดินสายไฟ ทั้งภายใน - นอก บริษัท ตามไซส์งาน
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 25-30
 • 1 - 5 years working experience
 • Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age not over 36 years old
 • 3-5 year experience in repairing and maintenance
 • services of industrial machinery/equipment.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineer.
 • Technical knowledge in cable design is preferable.
 • Good command of spoken and written English.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอิเล็คทรอนิคส์
 • ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

29-Nov-16

 

Applied
 • ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ด้านงานบริการให้กับลูกค้า
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 23-28 ปี
 • วศบ. สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล, สาขาอุตสาหการ
 • มีความสามารถเขียนแบบ และออกแบบได้

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาแมคคาทรอนิค/อิเลคทรอนิค/ไฟฟ้า
 • ออกแบบและแก้ไขงาน Automation ได้

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • age not over 25 years old
 • degree in Electric
 • Good knowledge in PLC , Pneumatic and Mechanic

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.