• อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • ผลคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

11 hours ago

 

Applied
 • Thai National, male or female, Age not over 35
 • degree in Mechanical, Electrical, Electronic
 • 1-2 years’ experience in Sales & Marketing

11 hours ago

 

Applied
 • Direct liaison between product manager(s)
 • Execute project activities from the initiation
 • Generate engineering documentation packages

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.