• วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • Great growing opportunities
 • Dynamic Environment
 • Global company based in Ayutthaya

8 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct liaison between product manager(s)
 • Execute project activities from the initiation
 • Generate engineering documentation packages

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Investigate and repair process instruments
 • Calibrate instruments in calibration laboratories
 • Maintain tools and spare parts.

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค

21-Jun-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • Thai National, male or female, Age not over 35
 • degree in Mechanical, Electrical, Electronic
 • 1-2 years’ experience in Sales & Marketing

19-Jun-17

 

Applied
 • High School Diploma and Bachelor's Degree
 • Functional Literacy, read and write in English
 • Ability to demonstrate an acceptable degree of ski

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • To receive reports of fault and failure.
 • To perform preliminary fault diagnosis.
 • To record reported faults into CMMS.

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.