• วุฒิปริญญาตรี อิเล็กทรอนิคส์/ไฟฟ้า
 • ทำ TOR ได้
 • มีความรู้ในงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

20 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality control system
 • Web inspection system
 • Knowledge in Honeywell system

1 hour ago

 

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบปริมาณพื้นที่ วัสดุ สอบราคา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

2 hours ago

 

Applied
 • Depend on qualifications and experience
 • Bachelor's Degree or Higher
 • Major: Electrical Engineering, or Related

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้าง
 • ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอราคาค่าก่อสร้าง
 • จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนราคางานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • Manage existing customers and develop new customer
 • Experience in Semiconductor industry an advantage
 • Salary + Commission

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 5-8 years experience in Rail Signalling T&C
 • Metro with CBTC experience
 • Team Lead for ITC experience

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Mechanical, Electrical
 • Have experience maintenance of Robot & CNC
 • Field service at customer.

13 hours ago

 

Applied
 • Work with cross functional teams
 • Act as MFG1 coordinator to manage new products
 • Perform technical support activities

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male age 22-30, Bachelor in Engineering
 • 0-2 years exp.in repairing electronics product
 • THB 18,000 - 28,000 + Benefits + Bonus

13 hours ago

 

Applied
 • 15 years engineering experience
 • Bachelor in Electrical Engineering
 • Good communication is English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in one of the Japanese
 • An opportunity to work in high position of company
 • An opportunity to contribute technical skills

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in IC products and Electronic device.
 • Experience in IC, Mixed-Signal IC, SOC product.
 • Experience in large digital design in RTL.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25- 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical ,Electrical Engineering
 • 1-2 years sales experienced for industrial product
 • Own car with valid driving license.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานระบบอาคาร 0-3 ปีและเขียนauto cad
 • หน่วยงานสนามในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • มีสวัสดิการให้

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • มีสวัสดิการให้

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in information technology
 • Interest in leading edge technologies
 • Good aptitude in dealing with people

13 hours ago

 

Applied
 • Solid understanding of datacenter technologies
 • Experience in designing, configuring
 • Have working experience with server hardware

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree of Engineering
 • 8+ years of experience in Procurement

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in construction, electric, plumbing
 • Knowledge of kitchen equipment is a plus
 • Manage maintenance for Bangkok &up country outlets

13 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึึนไป
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years experiences in Communications Engineer,
 • Experiences in SCADA, AFC
 • Experienced in Integration and Interface process

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age 22-28, Bachelor in Engineering
 • Fresh also welcome / 2D,3D CAD
 • Good command in English, Japanese is advantage

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Electronic Engineering
 • Experience at least 1-2 years in Electronic
 • Have experience working with Japanese company

13 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องช่วยฟัง,เครื่องตรวจการได้ยิน
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องช่วยฟัง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางครั้ง

13 hours ago

 

Applied
 • New generation and family atmosphere
 • Salary up to 35,000
 • Training aboard opportunity

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Railway International Company
 • Good salary
 • Railway expeerience

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช/ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านงานเจาะ งานเชื่อม งานตัด หรืองานอื่นๆ
 • สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติหรือ เสาร์-อาทิตย์ได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer
 • M&E
 • Construction

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female , Not over 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years

13 hours ago

 

Applied
 • learn the business with world-famous product
 • grow up as sales under strong commission system
 • work for the company which has share in market

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ด้านไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าเครื่องมือวัด
 • สร้าง Single Line Diagram สำหรับงานไฟฟ้า

13 hours ago

 

Applied
 • male, age 37-50(40-45 is better)
 • Minimum 10 years engineering/design experience
 • General knowledge of basic electrical design

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Energy or Electrical
 • 2-5 year experiences in HVAC System
 • Project management knowledge

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออีเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical/Biomedical Engineering
 • Male or Female (Thai nationals only)
 • 2-5 year of experience in related field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Design review & Construction, Commissioning
 • 0-2 years experience including Engineering

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering of Electrical, Control
 • Male / Female, age 22 years old up
 • Experience in automation control system

13 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to promote to management level
 • Fresh gradute / 1-2 years working experience
 • Opportunity to have training at oversea

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduate bachelor or above in elctrical or related
 • 2 years exp. in automation system
 • Strong knowledgein PLC, SCADA

13 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
 • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop production process
 • 3 years experience in Process Engineer
 • Initiative, energtic and strong leadership

13 hours ago

 

Applied
 • Excellent communication and presentation skills
 • Excellent technical knowledge
 • Good team working skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree up in Engineering, Electronics
 • Quality Management System Skill
 • Strong in Engineering analytical Skill

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.