• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • เคยทำงานทางด้านิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า

19 hours ago

 

Applied
 • One of the leading medical electronic equipment
 • To travel overseas and enhance skill and knowledge
 • Attractive package and good location

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

19 hours ago

 

Applied
 • งานขายและงานการตลาดลูกค้ากลุ่ม ลูกค้าโครงการ
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านงานขาย

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช, ปวส, ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ Program AutoCAD และ 3D ได้ดี

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Sales Manager
 • จัดทำงบประมาณของฝ่ายรายประจำปี
 • การวางแผนอัตรากำลังคน

19 hours ago

 

Applied
 • Work with cross functional teams
 • Act as MFG1 coordinator to manage new products
 • Perform technical support activities

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Gender: Male
 • Age: 28 – 35 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Mechanical, Electrical
 • Have experience maintenance of Robot & CNC
 • Field service at customer.

19 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical, Chemical
 • Few years experience on related field

19 hours ago

 

Applied
 • Depend on qualifications and experience
 • Bachelor's Degree or Higher
 • Major: Electrical Engineering, or Related

19 hours ago

 

Applied
 • การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เดินไฟตามอาคาร
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • Implement ATS data and supervise interface in ATS
 • Strong in Leadership skill, Good English
 • Rail experiences

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor in electrical engineer or related fields
 • At least 10 yrs experience in Facility Engineering
 • At least 3 years in Safety and Security Management

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • New generation and family atmosphere
 • Salary up to 35,000 Baht
 • Training aboard opportunity

22-Apr-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • to contribute many kinds of industry
 • to work in No.1 company of small industrial
 • to work in the company

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To contribute many kinds of industry
 • To work in No.1 company of small industrial robot
 • To work in the company which increase sales

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

22-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

22-Apr-17

 

Applied
 • Good Career Path & Learning Opportunity
 • 5 days work week
 • Attractive Remuneration Package

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

22-Apr-17

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ยกล้างแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • เริ่มงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Apr-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineer
 • Thai Nationality age 22-30 years
 • High salary compared with other competitors

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • พูดเขียนภาษาอังกฤษได้

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Elevator technology and plant technology
 • Experience in plastics machinery & equipment
 • 5 years experiences in service sales engineering

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in electrical and electronics
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

21-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

21-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง ระบบ CCTV
 • อ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้าน Computer และ Network

21-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor or Master degree in Electrical
 • 10-15 years working experience

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain standards of BSS Frontend system
 • Understand the requirements of project.
 • Knowledge and experiences in smartcard technology

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

21-Apr-17

 

Applied
 • Opportunity to promote to management level
 • Fresh gradute / 1-2 years working experience
 • Opportunity to have training at oversea

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบน้ำประปา
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบกาณ์งานซ่อมบำรุงอาคาร

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลอาคารสำนักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering in Electrical
 • 1 year experience in sales, Automation
 • Experience in PLC, SCADA is a plus

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Backend Developer
 • Java Developer
 • API/Backend Developer

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Collaborative working environment

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To utilize engineering skill for the company
 • To travel upcountry to visit at customer sites
 • Working location is very convenient

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-34 ปี
 • ปริญญาตรี-โท คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า
 • สามารทำงานประจำ ที่สำนักงานใหญ่สีลมได้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานบริการระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 – 30
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี, ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ

21-Apr-17

 

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male / not over 35 years old.
 • 2 years of experience, in electrical design.
 • Can be working in the site and be able to travel

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male with Thai nationality, age over 28 years
 • Degree in Facilities Management, Electrical
 • 5 years of experience in Facility management

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร
 • ควบคุมการเปิด-ปิดระบบของอาคาร ตรวจสอบ

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน 1-3 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001 และ 14001
 • มีความอดทนและสู้งานหนัก

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.