• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจงานด้านการพัฒนาโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ

4 hours ago

 

Applied
 • Reliability, Availability, Maintainability
 • Analyzing RAM
 • Establish and maintain RAM documents

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 35,000 THB + OT + Provident Fund

21-Jan-17

 

Applied
 • Male 22-30, Bachelor in Mechanical, Civil Engineer
 • 0-3 years in Site Engineer , Fresh Welcome
 • Good Salary + Benefits + Allowance + Bonus

21-Jan-17

 

Applied
 • to work in global primary supplier to support
 • to contribute to the world of car manufactuing
 • to be taken good care of each employee

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบวิศวกรรมสาขาโยธา
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-15 ปีขึ้นไป
 • จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อธิบายเขียน PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรประเภทอะไร

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องการใช้งาน
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส. - ปริญญาตรี

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 25-30, Bachelor in Engineer, or related
 • 1-3 years exp. in Technical Sales, Sales Engineer
 • Company Car, 25K + Allowance + Bonus 4 months

21-Jan-17

 

Applied
 • Female age 25-30,Bachelor in Engineering
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 20,000- 25,000 THB + OT + Provident Fund

21-Jan-17

 

Applied
 • To work in group company of Seoul City Gas
 • To work in leading system Integrator and solutions
 • To work in company which has been expanding

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Service-minded, self-motivated, results-driven.
 • Own car with valid driving license.

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Substation and technical and leadership , manager
 • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
 • knowledge and engineering and design

20-Jan-17

 

Applied
 • Field Engineer
 • Electrical Engineer
 • Electronics Engineer

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.–ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์/คอมพิวเตอร์
 • สาขาอิเล็คทรอนิค/ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้องด้านIT
 • สุภาพอ่อนน้อม รักงานบริการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering field
 • At least 5 years work experience in design
 • Good command in written and spoken English

20-Jan-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Engineering (mechanical) degree or similar
 • Good written & spoken English, good communication
 • Salary(Baht) : 35,000-50,000

20-Jan-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 year experience in project management
 • Bachelor or Master degree in Electrical Power
 • Have a driving license

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

20-Jan-17

 

Applied
 • Learn detailed design of material handling systems
 • Learn to work in an engineering team environment
 • Learn 3D modelling and plant design

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age between 22 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineering degree (preferable Electrical, mechani
 • 2+ years’ experience as Project Manager
 • Power generation sector (ideally solar energy)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Telecommunication
 • Knowledge of all aspects of Telecommunication
 • Possess a Certificate in computer or information

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Diploma in Mechanical, Electrical
 • Managing existing customer accounts
 • Possess own vehicle and valid driver license.

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female Age : 20-30
 • Degree in Electrical Engineer, Instrument Engineer
 • English Proficiency, Computer literate, PLC

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor-Master degree in Mechanical Engineer
 • 3-5 years of experience in leading a team
 • Have experiences in Technical training

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม บรอดคาสท์วีดีโอ
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษา: สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Repair and service of kitchen appliances in AEC
 • Overseas training in Shainghai
 • Provide technical service and installation in AEC

20-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 6-8 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Car Mainte
 • Top Air Conditioner System Technology Provider
 • At least 1 year in Sales of Air Conditioner

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai or other nationality
 • Degree / Diploma in Electronics or Electrical
 • Ensure sales targets are achieved or exceeded

20-Jan-17

 

Applied
 • Provide technical support for enquiries
 • Support F&B team in joint visit for conducting
 • Prepare sound system design

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical, Mechatronic
 • Good knowledge of Pneumatic Applications
 • Managing a diverse customer portfolio

20-Jan-17

 

Applied
 • ชายอายุ 22-30 ปี อนุปริญญาหรือสูงกว่าสาขาไฟฟ้า,
 • อิเล็คทรอนิกส์,ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า,แอร์,UPS,CCTV,Access Control

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the implementation of the project
 • Supervision and inspection documents
 • Prepare report on the progress of various project

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experiences in Test commissioning engineer
 • Able to use Scada program
 • Good command of EngLish

20-Jan-17

 

Applied
 • Multinational working environment
 • Great development opportunities
 • High-end technical product

20-Jan-17

 

Applied
 • Bonus,Med Ins.,5 days work, Oil Allow, Annual leav
 • Japanese Electrical Products Trading Company
 • Exp. in Construction company

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Data Center, Network Security
 • ติดตั้งระบบอุปกรณ์ Network, Server, IT Facility
 • ออกแบบระบบโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทน

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical, Electrical, Electr
 • 0 – 5 years’ experience in air conditioning
 • Good command both of spoken and written English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer, Electrical Engineer, Mechanical
 • Data Center, UPS, Fire Suppression System
 • Data center Monitoring System

20-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Manage overall maintenance function
 • Develop maintenance procedures and implementation
 • Support the company’s business operations

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า Control เครื่่ืองจักร
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-27 ปี
 • จบปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า หรือ อิเล๊คโทรนิค
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่ ผ่้านการเกณฑ์ทหารแล้ว

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical engineering
 • Computer C++ ,VB ,Scada ,PLC and other program
 • Proficient in programmable logic controllers (PLC)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.